התקשרו מישראל 
072-333-3125
התקשרו מארה"ב -718-268-8707
וואצאפ:
ליאת  1-301-379-0804+
טיולים לישראלים בארה"ב
FacebookGoogle+
לשאלות והזמנות אנא מילאו את הטופס:
רשיון משרד התחבורה  US DOT # 4052417 MC.  # 1535918  
דף הבית >> מחירון >> תנאים ומידע כללי
 

מידע כללי ותנאי הטיול
דמי הרשמה 

המארגנים (עזרא טורס בע"מ) יאשרו הרשמת נוסע עם קבלת מקדמה מינימלית בסך $25 ע"ח טיולים בני יום אחד, $50 על טיולים בני יומיים ושלושה, ו-$100 על טיולים בני ארבעה עד שישה ימים. התשלום הסופי ישולם ביום הטיול. המארגנים רשאים לבטל הרשמת נוסע במקרה ולא מולאו התנאים הנ"ל. ניתן לשריין הזמנה ע"י העברת מספר כרטיס אשראי טלפונית או בפקס כערבות בלבד עד יום הטיול. ביום הטיול ישולם הסכום במלואו במזומנים או בהמחאות נוסעים כנגד כרטיס האשראי ולא יעשה שימוש בכרטיס.

ביטול 

כל נוסע המבטל הזמנתו שבוע או יותר לפני מועד יציאת הטיול אליו נרשם, יקבל תמורה מלאה חזרה. ביטול הזמנה בתקופה הקצרה משבוע לפני יציאת הטיול, ביום יציאת הטיול או אי הופעת הנוסע, מבטלים את זכותו לתמורה כספית כלשהי אולם המבטל זכאי לספק מטייל אחר במקומו. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על פי שיקול דעתם. המארגנים יציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר או החזרת כל הכספים ששולמו ובכך ייצאו ידי חובתם כלפי הנוסע.

השתתפות בטיול 

המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול במידה ויש בהשתתפות זו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול על פי שיקול דעתם ולא על פי שיקול דעתו של כל אדם אחר.

אחריות 

עזרא טורס בע"מ (מפעילת הטיולים) וכל סוכן מורשה אחר, אם בכלל, פועלים כסוכנים למען הנוסע. כל הכרטיסים, שוברי נסיעה, ותלושים המוצעים או מסופקים על ידיהם, כל סידורי העברה, נוחיות, נוחות, סיורים ושירותים אחרים מבוצעים על ידי הסוכנים למען נוסעי הטיולים בתנאי מפורש, שעזרא טורס בע"מ, אינה מחוייבת או אחראית לכל פציעה שהיא, נזק, אובדן, תאונה, עיקוב, סטיה או ביטול כתוצאה מפעולה או השתמטות של כל חברה שהיא, או בן אנוש הקשורים בהעברת הנוסע, או הוצאת סידורי הטיול לפועל, כגון איכסון תיור או כל שירות אחר שהוא חלק מהטיול, או עקב פגם כלשהו.

המארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח מתאים המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. עזרא טורס בע"מ, שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיול שהוא שהוכרז עליו באתר זה, או, לערוך כל שינוי שהוא במסלוליו של טיול כזה בלי הודעה מראש, במקרה הצורך או כולל המרת נוחיות או העברה, וכן רשאית, במקרה שיהיה זה כדאי או רצוי לנוחות הנוסעים, בריאותם ובטחונם, או מכל סיבה שהיא לשנות את סדרי המסלול.

שינויים כאלו יוכלו להערך ללא קנס לעזרא טורס בע"מ. כל הוצאות נוספות ושינויים במחירי מרכיבי הטיול יחולו על הנוסע. כל מטען שהוא או נזק למטען הוא על אחריות בעליו בלבד. עזרא טורס אינה אחראית אם כל מראה או אתר טיול כלשהו, הכלול במסלול, לא יראה או יבוקר. הזכות נשמרת לצאת, לקבל, לעכב או להחזיר כל אדם המשתתף בכל טיול שהוא בכל זמן שהוא. הנוסע מאשר קבלת עותק זה של התוכנית שהסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנה. על הנוסע להביע הסכמתו וכן עובדת היות היות כל התנאים וההוראות מקובלים עליו בכח חוזה זה
.

כל המחירים כפופים לשינויים ועלולים להשתנות ללא התראה מוקדמת.

המחירים כוללים 

סיורים באתרים כפי שצויינו בגוף המסלול.
בתי מלון בדרגת תיירות גבוהה.
הטיולים כוללים ארוחת ערב חמה וארוחות בוקר קונטיננטליות של המלון עם תוספת ירקות טריים.
הסעות: אוטובוסים, מיניבוסים או ואנים נוחים לתיור וממוזגי אוויר.
הדרכה: מדריך דובר עברית ואנגלית צמוד 24 שעות ביממה.
שייט: כמצויין בגוף התוכנית.

המחירים אינם כוללים
טיסות: כרטיסי טיסה אינם כלולים במחיר.
ביטוח: המטייל ומטענו אינם מבוטחים בביטוח כלשהו. במסגרת הטיולים מומלץ למטייל לבטח עצמו בביטוח מתאים.
טיפים: אינם כלולים במחיר הטיול. מומלץ להעניק למדריך –  10$ לאדם לכל יום טיול, לנהג – 10$ לאדם לכל יום טיול.
שונות: צרכים אישיים, כביסה, שתיה, טלפונים וכו', אינם כלולים במחיר.